Dvě desítky dobrovolníků společně se zaměstnanci městského úřadu se v sobotu dopoledne vypravily na Stezku zdraví a na hráze rybníků Svět a Opatovický v Třeboni. Všichni měli společný cíl - zbavit tyto turisticky vyhledávané lokality odpadu, kterého je na některých místech bohužel víc než dost.

Jak zmínila jedna z organizátorek Václava Fliegelová, která má na třeboňském městském úřadu na starosti ochranu přírody a krajiny a ochranu zemědělského půdního fondu, nejvíc odpadu nasbírali dobrovolníci hned při prvním ročníku. "Pak se množství odpadků snižovalo, ale stále je co sbírat," zmínila s tím, že nejvíc nepořádku je na světské hrázi mezi městem a Schwarzenberskou hrobkou, kudy především v letní sezoně prochází veliké množství turistů. A přestože na této trase odpadkové koše nechybí, někteří je nepoužívají. "Bohužel neznamená, že čím víc odpadkových košů, tím méně odpadků," konstatovala.

Dobrovolníci tak na nádvoří městského úřadu dostali ochranné rukavice a také velké pytle na odpadky, do kterých budou sbírat zvlášť plasty a zvlášť ostatní směsný odpad. Jak poznamenal vedoucí třeboňského odboru životního prostředí Jaroslav Fliegel, v minulých letech se takových pytlů podařilo naplnit kolem dvanácti až patnácti, což dohromady představuje přibližně 180 kilogramů odpadu.

Mezi dobrovolníky byly zastoupeny všechny generace, nechyběli ani ti nejmenší. Podle Václavy Fliegelové je fajn, když právě rodiče vezmou na takovou akci i své děti a ukáží jim, že na dobrovolnictví není nic špatného. "Ať vidí, že záleží na nás všech, v jakém budeme žít prostředí," dodala.

S dětmi se na akci Ukliďme Česko vypravila také Petra Majdrechová. "Rádi chodíme na vycházky na Stezku zdraví, takže tohle je pro nás výlet s dobrým účelem. Navíc myslím, že dětem neuškodí, aby si osvojily, že odpad patří do koše. A počasí je ideální," usmívala se. Dodala, že v Třeboni se k tomuto projektu osobně připojila poprvé, ale v předchozích letech se podobných akcí účastnila i jinde. "Takže to není nic nového," uzavřela.

Dobrovolníci se od městského úřadu rozdělili na dvě skupinky, ti s menšími dětmi se vydali právě na Stezku zdraví, ostatní pak na hráze rybníků, kde je při sbírání odpadků přeci jen potřeba více opatrnosti.

Podobné akce se konají i na dalších místech Jindřichohradecka a v úklidu se bude pokračovat až do začátku května. V neděli budou například uklízet okolí svých obcí dobrovolníci z Horní Lhoty a Dolního Žďáru, na 14. dubna mají naplánovaný úklid skauti v Nové Včelnici a na 21. dubna je naplánován úklid Jindrovy naučné stezky v Jindřichově Hradci.