Nejen nová parkovací místa v Dukelské ulici, ale také na místě bývalého autobusového nádraží či v lokalitě Na rybníčku by brzy mohla začít sloužit motoristům v Třeboni.

Právě parkování, ale také dopravní značení nebo chování cyklistů bylo tématem pro jednání komise veřejného pořádku a dopravy, která se sešla v Třeboni a jejíž informace již vzala na vědomí i rada města. „Kromě jiného jsme se zabývali neuspokojivým chováním zvyšujícího se počtu cyklistů, zejména návštěvníků města, jejichž chování je někdy arogantní až nebezpečné," upozornil místostarosta Zdeněk Mráz.

Alespoň trochu by mohlo pomoci nové vodorovné dopravní značení. „Nově jsou pruhy vyznačeny v celé délce průjezdu městem," upozornila tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová. Zdeněk Mráz doplnil, že se jedná o čáry, které rozdělují osu vozovky, hranice křižovatky nebo místa možných parkování a výjezdů. „Bylo také vytipováno několik míst, kde vyjíždějí vozidla většinou z parkování a kříží cyklostezky a jedná se tedy o nepřehledná místa, kde je potřeba nové dopravní značení," uvedl dále místostarosta.

Rozsáhlá diskuze komise se dotkla také parkování v lázeňském městě. Cílem do budoucna by mělo být zajištění více míst pro zaparkování vozidel. „Město se těší velkému zájmu turistů a komise proto doporučila zapojit finanční prostředky do rozpočtu příštího roku právě na tyto akce," pokračoval Zdeněk Mráz.

S rozšířením parkovacích míst počítá město například v lokalitě Na rybníčku nebo v prostoru bývalého autobusového nádraží u sportovišť na Hliníku. Nejaktuálnější je úprava parkování v Dukelské ulici. „V současné době jsou již zahajovány práce na vybudování parkoviště pro zhruba pětatřicet automobilů v této ulici v těsném sousedství sběrných surovin," upřesnil.

Podle Zdeňka Mráze se dále jako nejreálnější jeví právě vybudování parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží.

Kromě cyklistů a parkování komise zhodnotila také spolupráci třeboňské městské policie a autoškoly Ille.

„V této spolupráci se odehrává školení dětí ze škol a školek v rámci bezpečnosti silničního provozu na našem dopravním hřišti, kde tímto programem úspěšně prošlo na osm stovek školáků," vyzdvihl místostarosta.

Petra Lejtnarová