Vedení radnice totiž převzalo certifikát Bezpečná komunita, který městu udělila Světová zdravotnická organizace.

„Velký podíl na získání certifikátu má děkan českobudějovické Sociálně zdravotní fakulty Miloš Velemínský, který s námi na projektu spolupracoval od samého počátku,“ uvedla místostarostka Anna Kahounová.