„Certifikát Bezpečná komunita má zatím pouze Kroměříž. Letos bude statut přidělen 11. listopadu také Chrudimi a hned den poté Třeboni,“ uvedla místostarostka Anna Kahounová.

Projekt započal už v roce 2005 a letos na jaře přijel na oficiální návštěvu Třeboně pracovník z WHO Colaborating Centre ze Stockholmu spolu se zástupkyní Centra úrazové prevence v Praze.

„Zhlédli preventivní programy, líbila se jim dětská hřiště, Stezka zdraví a byli nadšeni z udržovaného parku,“ doplnila Kahounová. Od certifikátu si vedení města slibuje lepší hodnocení při žádostech o dotace a lepší šanci je získat.