Několik dotací na podporu sociálních služeb schválili na svém posledním jednání třeboňští zastupitelé.

Jednou z podpořených je Oblastní charita Třeboň, která získá 85 tisíc korun. Z této částky půjde 40 tisíc na činnost Občanské poradny a 45 tisíc pro Sociálně terapeutickou dílnu Motýl.

„Občanská poradna poskytuje pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací, například dluhové poradenství, a to diskrétně a bezplatně. Podle odhadů poradnu využívá 130 občanů Třeboně. Sociálně terapeutická dílna Motýl se zaměřuje na vytváření a zdokonalování pracovních návyků u osob se zdravotním postižením. Za uplynulý rok ji využilo 27 osob, z toho pět obyvatel Třeboně,“ uvedla tajemnice Petra Jánská.

Hospicová péče sv. Kleofáše získá 250 tisíc korun. Z toho použije 200 tisíc na provozní činnosti mobilního hospice, který poskytuje péči o umírající v domácím prostředí. Zbytek je určený na zajištění odlehčovacích služeb.