Široká veřejnost si zde může prohlédnout profesionální řemeslníky, výtvarníky i samotné studenty při zdobení skleněných předmětů. Studenti se tak mohou srovnat se špičkami sklářského oboru a prohloubit své řemeslné znalosti. Tématem jejich společné tvorby je krystalizace ve všech jejích významových rovinách.

„Sklářské řemeslo v jižních Čechách stále žije v menších manufakturách rodinného typu,“ uvedl odborný garant sympozia Petr Jánský. Zájem veřejnosti o sympozium je veliký. Lidé se mohou přijít podívat ještě ve čtvrtek od 10 do 17 hodin. „V pátek od 13 hodin chystáme prezentaci hotových děl a jejich vernisáž na třeboňském zámku,“ dodal.