Jejich kancelář v Třeboni dostane částku 75 000 korun. Podnikatelé tak budou mít možnost navštívit odborné semináře a získávat aktuální informace z podnikatelské sféry. „Aktivity oblastní kanceláře JHK vítám. Zaměřují se na vzdělávací akce, pořádají diskuze a tzv. kulaté stoly, odkud přichází řada podnětů a zajímavých myšlenek,“ uvedl starosta Jan Váňa (ODS). Oblastní kancelář má ve své náplni i spolupráci na projektech města, členství v komisi Zdravé město, spolupráci s úřadem práce a třeboňskými školami.