„Zastupitelé byli seznámeni s plánem činnosti kanceláře, v kterém se kancelář zavázala k aktivitám spojeným s posílením členské základny a rozšiřováním nabízených služeb podnikatelům,“ zmínil starosta Jan Váňa.

Místní podnikatelé tak budou mít možnost navštívit odborné semináře a získávat aktuální informace z podnikatelské sféry.

Odběr vzorků vody. Ilustrační foto.
U Podolska na Orlíku hygienici zakázali koupání kvůli sinicím

„Aktivity oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory vítám. Zaměřují se na vzdělávací akce, pořádají diskuze a takzvané kulaté stoly, odkud přichází řada podnětů a zajímavých myšlenek,“ dodal starosta Váňa.

Oblastní kancelář má na základě smlouvy ve své náplni i spolupráci na projektech města, členství v komisi Zdravé město, spolupráci s úřadem práce a třeboňskými školami.