Tajemnice třeboňského úřadu Petra Pikna Jánská upřesnila, že každá z buněk má výměru podlahové plochy cca 40 m2.

„Buňky dříve sloužily jako dočasné ubytování pro občany postižené povodní v roce 2002, následně se pak využívaly pro účely rekreačního a sportovního vyžití. Dalším jejich posláním bylo ubytování pro ukrajinské uprchlíky. V současné době jsou buňky nevyužity,“ konstatovala.

Právě z tohoto důvodu se rada města rozhodla soubor buněk pronajmout provozovateli, který by se o ně staral a zajistil jejich využití například pro krátkodobé ubytování.

„Smlouva se zájemcem je na dobu určitou, a to od 13. května nejdéle pak do 31. října letošního roku. Na úřední desce města je zveřejněn záměr nájmu se všemi podmínkami. Uchazeči o nájem buněk musí předložit městu podnikatelský záměr a svou nabídku výše nájemného (obálková metoda),“ sdělila tajemnice.

Minimální výše nájemného byla schválena ve výši 20 000 Kč/měsíc/4 buňky. Každá z buněk je vybavena nábytkem včetně petice lůžek, kuchyňkou, vařičem a nádobím a každá má své sociální zázemí v podobě toalety a sprchového koutu. Zájemci musí podat nabídky na úřad do 2. května.