Po čtyřletém úsilí pracovníků odpovědných orgánů bylo na posledním listopadovém zastupitelstvu schváleno vydání nového územního plánu města Třeboň. Podnět k jeho vypracování podali zastupitelé již v roce 2005.„Z hlediska zájmu o rozvoj města a dopravního vývoje bylo potřeba nový územní plán vypracovat," uvedl starosta lázeňského města Jiří Houdek s tím, že se zastupiteli nyní řešili již jen dílčí námitky a připomínky. „Samotná realizace plánu byla samozřejmě dlouhodobou záležitostí a já jsem rád, že se ho podařilo nyní schválit," dodal.

Nový územní plán nebyl zpracováván pouze pro samotné sídlo Třeboň, ale také pro všechny místní části. „To je jistě zásadní novinka oproti tomu původnímu, ze kterého ale nový dokument vycházel," upřesnil starosta. S tím se ztotožňuje i vedoucí oddělení územního plánování třeboňského městského úřadu Aleš Valder. „Územní plán nyní pokrývá celé území, což bude přínosné pro místní části, například pro Brannou či Přeseku," poznamenal.

Územní plán je zásadním dokumentem, od kterého se odvíjí možnosti rozvoje zahrnuté lokality a změn v krajině. Nový třeboňský územní plán nabízí kromě jiného možnosti k výstavbě bytových jednotek, ale i podnikatelských objektů a také nových dopravních cyklostezek mezi místními částmi. „Ty by se měly paprskovitě rozbíhat na všechny strany a nabídnout tak nejen turistické využití, ale i alternativu k místní dopravě," doplnil Aleš Valder.

„Jednou z dalších důležitých položek je dlouhodobě plánovaná přeložka silnice II/154, která by měla odvést dopravu dál od historického centra," vysvětlil starosta s tím, že v této věci došlo k rozšíření koridoru, kterým by mohl obchvat v budoucnu vést. Proti této položce územního plánu byla vznesena i jedna z námitek, které ale nebylo vyhověno.

Petra Jouzová