Vyměněna budou podle tajemnice městského úřadu Petry Pikna Jánské lampy v Dukelské ulici, v úseku od železničního přejezdu ke křižovatce s Mlýnskou ulicí a dále v Jiráskově ulici od ulice Sokolské po okružní křižovatku u Trojice, a to včetně osvětlení okružní křižovatky. Kompletní výměna má být hotová do konce listopadu.

Základní škola Na Sadech v Třeboni.
Při zateplení školy Třeboň sleví z plánů a ušetří, i tak potřebuje miliony navíc

"Pro vyhledání zhotovitele díla bylo zahájeno zadávací řízení, kde jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Město obdrželo ve stanovené lhůtě dvě nabídky, které posoudila hodnoticí komise. Radní schválili nabídku s nejnižší cenou 1,35 milionu Kč bez DPH," uvedla Petra Pikna Jánská.

Město má na realizaci projektu podánu žádost o poskytnutí finanční podpory v rámci programu Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu. "Maximální výše podpory je ve výši 30 korun na každou ušetřenou kWh elektrické energie. Podle energetického posudku se výměnou 118 kusů svítidel předpokládá roční úspora 44 542 kWh el. energie, z toho vyplývá výše dotace maximálně 1,33 milionu korun," dodala tajemnice.