Tajemnice úřadu Petra Pikna Jánská vysvětlila, že pro vyhledání zhotovitele staveb vypsalo město veřejnou zakázku, jejíž zadávací dokumentaci schválila rada na předešlém jednání. Předpokládaná hodnota zakázky se odhadovala na částku přes 55 milionů korun včetně daně.

„Předmětem zakázky jsou stavební úpravy ulice Šustova a Polní v úseku mezi ulicí B. Němcové po křižovatku s ulicí Čsl. armády (tedy 1. etapa) a v úseku od křižovatky ulice Čsl. armády po konec Šustovy v loukách vč. 2. etapy ulice Polní (2. etapa). Stavba obsahuje vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, místní komunikace včetně konstrukčních vrstev, zpevněné a zelené plochy včetně výsadby listnatých stromů a následnou péči a kontejnerový přístřešek,“ popsala tajemnice.

První etapa prací se plánuje od letošního května a na dokončení má firma 160 kalendářních dnů. Začátek druhé etapy je pak plánovaný na květen 2025 se stejnou lhůtou na dokončení.

Stará Hlína.
Třeboň hledá provozovatele souboru obytných buněk ve Staré Hlíně

Ve lhůtě pro podání nabídek dorazily na třeboňský úřad hned čtyři. Ty vyhodnotila komise podle hodnoty nabídkové ceny. Rada města pak souhlasila s nabídkou nejvýhodnější, která byla ve výši 43,7 milionů korun včetně daně.