S postřiky podle jejích slov nemohou začít dříve, protože nejméně dva dny před jejich provedením o nich musí informovat veřejnost, a to zejména včelaře a zahrádkáře. Chemický postřik proti létavému hmyzu bude aplikován ve večerních hodinách na vybraných prostranstvích, aby mohl nejvíc působit v době, kdy tam nebudou lidé.

Mezi vybrané lokality patří podle tajemnice okolí autokempu naproti Schwarzenberské hrobce, dětská hřiště v parku, prostranství na sídlišti Hliník, pláž u rybníka Svět, místní část Holičky a Pergola u svatého Víta.