„Potřeba podání žádostí byla probírána i na jednání bezpečností rady Třeboně. Vozidlo dobrovolných hasičů z Branné prošlo v prosinci minulého roku pravidelnou technickou prohlídkou a velitel jednotky byl upozorněn na blížící se nutnost výměny pneumatik,“ popsal starosta Jan Váňa s tím, že předpokládaná cena šesti kusů pneumatik na toto vozidlo se pohybuje okolo 87 tisíc korun. Dotace by pokryla 70 % této částky, a město by tak doplácelo 26 tisíc korun.

Druhá žádost se týká výměny vrat požární zbrojnice v Branné. Budova byla v roce 2006 rozšířena o přístavbu garáže. „Vrata mají sekční otvírání na ruční ovládání. Další dvoje vrata jsou ve staré části zbrojnice a jsou dvoukřídlá, plechová a menší, tudíž je výjezd komplikovaný. Tudíž bychom rádi stávající sekční vrata opatřili elektrickým pohonem, aby se před a po výjezdu sama zavírala, a menší vrata bychom nechali rozšířit a zmodernizovali rovněž na sekční s elektrickým pohonem, aby jakýkoliv výjezd k zásahu byl rychlý a bez komplikací,“ vysvětlil starosta Jan Váňa. Předpokládané celkové výdaje jsou 190 tisíc korun a dotace by v tomto případě pokryla 130 tisíc.