Již šestý ročník Fóra Zdravého města se chystá na pondělí 9. října. Od 17 hodin budou v Kulturně společenském sále Beseda připravena nejrůznější témata k diskuzi, do které se mohou zapojit všichni Třeboňáci. Zapojit se může každý, kdo má nápad, jak zvelebit město nebo ten, kdo chce vyjádřit svůj názor například ohledně sociálních služeb či dopravy. Hovořit se bude také o tom, jak se v průběhu uplynulého roku pracovalo na loňských námětech, které vzešly právě z Fóra Zdravého města v loňském roce.

I letos budou mít příchozí znovu možnost zapojit se do projektu Pocitové mapy, což je koncept, který se v České republice využívá teprve krátkou dobu. Tyto mapy umožňují aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů a pocitů z lokality, ve které bydlí. V rámci Fóra budou mít lidé možnost určit, která místa v lázeňském městě vnímají jako nebezpečné, kde se dobře žije nebo naopak označit ta, která si zaslouží větší pozornost.

Témata k diskuzi:
1. Úřad, občan a ekonomika (rozpočet, strategie, informovanost)
2. Životní prostředí
3. Doprava
4. Cestovní ruch a lázeňství
5. Sport, volný čas a kultura
6. Sociální služby
7. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
8. Zdravý životní styl, zdraví
9. Školství a vzdělání
10. Stůl mládeže