Devadesátka Třeboňáků se sešla se zástupci města při Fóru zdravého města Třeboň, aby společně vybrali nejaktuálnější problémy, které by měly být v příštím roce na programu jednání radních a zastupitelů.

Jak vysvětlila starostka Terezie Jenisová, fórum je určené jak pro širokou veřejnost, tak i pro návštěvníky města. „Hlavním smyslem je vytipovat nejzávažnější problémy ve městě a pokusit se posléze najít jejich řešení," objasnila starostka.

Na základě loňských výsledků se tak letos v Třeboni zabývali například vybudováním nové zastřešené ledové plochy, na níž je již vypracovaná studie a veřejnost bude s projektem blíže seznámena ještě letos na podzim. Dále se město zabývalo i sociálními službami pro handicapované, jako jsou například sociálně terapeutické dílny.

„Nyní diskutující společně určili nové priority pro další období, které budou ještě zahrnuty do ověřovací ankety," uvedla tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová.

Mezi vybranou desítkou témat je například zřízení nové polikliniky, denního stacionáře pro seniory, workoutového hřiště nebo domu se zvláštním režimem. „Jedná se o pobytové zařízení s čtyřiadvacetihodinovou službou určené pro osoby s nějakou formou demence, například s Alzheimerovou chorobou," vysvětlila koordinátorka Zdravého města Třeboň Alena Veselá.O tom, čím se nakonec bude vedení města skutečně zabývat, nyní budou Třeboňáci rozhodovat v ověřovací anketě.

„Anketní lístky budou k dispozici na podatelně městského úřadu, v turistickém a informačním centru, na poště a v knihovně," vyjmenovala Jitka Bednářová. Navíc na webových stránkách města bude k dispozici také elektronická verze hlasovacích lístků.

„Z navržených okruhů může účastník ankety zaškrtnout dva," dodala s tím, že výsledkem ověřovací anonymní ankety bude pět priorit, které budou následně předloženy radě a zastupitelstvu města a v příštím roce se na nich bude pracovat. V ověřovací anketě mohou lidé hlasovat do 7. listopadu.

O čem se hlasuje

- výstavba domu se zvláštním režimem

- zřízení denního stacionáře pro seniory

- zřízení nové polikliniky

- zachování lékařské služby první pomoci

- vybavení stávajícího hřiště u internátu a street workout

- realizace centra pro mladé

- realizace přeložky silnice II/154, II/155 s napojením na I/34

- vybudování venkovního bazénu a aquacentra

- zachování společenského sálu v Besedě ve stávajícím režimu

- revitalizace sportovní haly

Petra Lejtnarová