Konat se bude již 16. září.

Jak nyní informovala tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, voliči, kteří nebudou moci hlasovat ve svém příslušném okrsku, ale budou na území města, mohou si požádat o průkaz pro místní referendum. O obdobu voličského průkazu mohou Třeboňáci požádat v úředních hodinách městského úřadu v Třeboni v kanceláři matriky, číslo dveří 129.

„Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem,“ informovala Jitka Bednářová. Upozornila na to, že písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů před dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu. Naproti tomu osobně může žadatel o vydání hlasovacího průkazu požádat ještě dva dny před referendem.

Hlasovací průkaz bude na úřadu vydán buď samotnému žadateli, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněné osoby, která o průkaz žádá. Možné je i zaslání poštou.

Místní referendum se bude konat v sobotu 16. září od 8 do 16 hodin na celém území města Třeboně a jeho místních částí.