Výstupy z diskuze a následné ověřovací ankety mezi občany Třeboně se nyní bude zabývat zastupitelstvo, které se sejde v pondělí 18. prosince v 17 hodin.

Jak vysvětlila tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, při Fóru Zdravého města jde o to, že u stolů, které reprezentují okruhy života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. „Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města,“ objasnila.

Do Besedy přišlo v říjnu na sedm desítek diskutujících a z jejich debaty vzešly priority, které byly následně zařazeny do ověřovací ankety. „Smyslem ankety bylo ověřit témata vybraná při fóru a zjistit, která vidí občané jako nejdůležitější,“ zmínila.

Třeboňáci odevzdali 267 anketních lístků, z nichž 9 bylo vyhodnoceno jako neplatných z důvodu zaškrtnutí více možností. Pravidla totiž povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority. Nejčastěji zmiňovanými návrhy bylo řešení problematiky cyklistů, rozšíření spektra odborných lékařů nebo vybudování tras pro in-line bruslení. Mluvčí vysvětlila, že každé téma nyní dostane svého garanta a výsledky fóra budou předloženy zastupitelstvu města.

Podle starostky Terezie Jenisové se ukázalo, že občané mají o své město živý zájem. „Priority z fóra, které následně ověřila anketa, zrcadlí pestrý život města Třeboně a někdy drobnější, jindy větší problémy s ním spojené. Třeboň je komfortním a atraktivním místem pro své obyvatele i návštěvníky města,“ vypověděla a dodala, že právě s velkou návštěvností zejména po čas sezóny jsou spojeny četné návrhy z fóra. Některé požadavky, jako třeba problematiku nedostatku lékařů, či požadavek rozšířit spektrum odborných lékařů, ale podle ní může město řešit jen stěží. „Na vině je nedokonalý systém zdravotní péče, s jehož správným a efektivním nastavením bojují zatím bezúspěšně všechny polistopadové vlády,“ míní starostka.

Letošní fórum ale podle ní prokázalo také velký zájem mladé generace. „Vítězná priorita zřídit sportovně relaxační zónu u internátu se plně potkává s naším záměrem, který v dané lokalitě máme. Pracovat samozřejmě budeme na řešení všech ověřených priorit,“ ujistila Terezie Jenisová.

Při Fóru Zdravého města vznikala rovněž pocitová mapa, která je pro město jakousi zpětnou vazbou. „Přináší možnost zapojit občany do sběru informací a názorů na lokalitu, ve které bydlí,“ objasnila Jitka Bednářová.

Z toho, jak tuto mapu lidé vytvořili, je podle mluvčí patrné například to, že největší dopravní nebezpečí je vnímáno po celé hlavní trase centrem města od ulice Táboristká až Na Kopeček. Dále je jako velmi nebezpečný vnímán přechod pro chodce přes silnici I/34 ulicí Daskabát. Největší nebezpečí kriminality pak lidé vnímají v okolí vlakového nádraží. Termín „tady to nežije“ byl zaznamenán zejména v blízkosti středních škol a v městské části Na Kopečku. Naopak jako místo s příjemným prostředím byla lokalizována oblast Lázní Aurora, zámecký park a pláž rybníka Svět. Jakou zanedbanou oblast přítomní označovali nejčastěji oblast vlakového nádraží a přilehlého okolí.

Čím by se podle ankety mělo zabývat město Třeboň:
- rozšířit spektrum odborných lékařů
- zřídit sportovně relaxační zónu u internátu (pergola, ohniště, lavičky, apod.)
- řešit problematiku cyklistů
- zajistit možnosti studentských slev (kino, divadlo, apod.)
- více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi
- vybudovat více veřejných WC
- rozšířit kamerový systém
- vybudování tras pro in-line bruslení