V Třeboni měli lidé na zaplacení pětisetkorunové částky čas nejpozději do konce září. I přesto v lázeňském městě zůstává bezmála osm set těch, kteří tak ještě neučinili. Za letošní rok bylo dosud na platbách za odpady v Třeboni vybráno 3 450 182 korun. „Počet dlužníků je nyní přibližně 780," upřesnila tisková mluvčí lázeňského města Jitka Bednářová.

V porovnání s rokem 2014 je nyní dlužná částka Třeboňáků nižší. „Mnoho lidí dluh uhradí ještě na přelomu roku na základě zaslané složenky. To je krok, k němuž se přistupuje po lhůtě určené k zaplacení poplatku," zmínila Jitka Bednářová s tím, že po ukončení tohoto období je seznam dlužníků postoupen oddělení vymáhání pohledávek, které vystaví platební příkazy. „Dlužníků, kteří nezaplatí ani po výše zmíněných urgencích, je každý rok zhruba stejně, přibližně sto," uzavřela mluvčí.

Naproti tomu v Jindřichově Hradci dlužná částka pozvolna stoupá. „Počet neplatičů místního poplatku za odvoz odpadu byl v loni 2166, letos zatím 2648. Ovšem v těchto číslech jsou jak dlužníci, kteří mají ve městě trvalý pobyt, tak i ti, kteří už mají trvalý pobyt jinde a tady po nich zůstal nedoplatek," informovala Jaroslava Čudlá z oddělení místních poplatků jindřichohradeckého městského úřadu.

V letošním roce je v Jindřichově Hradci zatím nedoplatek 6 060 650 korun. „Tato částka se ovšem do konce roku ještě změní, někteří zaplatí po převzetí platebního výměru," dodala s tím, že počet neplatičů se sice nijak výrazně nezvyšuje, zato stoupá celková nezaplacená částka, a to hlavně u neplatičů, kteří mají nedoplatek za více let.

Petra Lejtnarová