Třeboňáci, kteří chtějí mít lépe zajištěné parkovací místo v blízkosti svého bydliště či sídla firmy, mají nyní možnost požádat o vydání parkovací karty.

Odbor dopravy třeboňského městského úřadu nyní připravuje seznam žadatelů pro příští rok. Parkovací karty se vydávají pro místa v ulicích Březanova, Husova, Rožmberská, Havlíčkova, Přemyslova a Chelčického a Masarykovo a Žižkovo náměstí. „Týká se to pouze lokalit pro parkovací stání označených svislým dopravním značením," upřesnila tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová.

Třeboňáci, kteří v těchto lokalitách mají trvalé bydliště či zde sídlí jejich firma, mohou žádosti podávat do konce listopadu. Na parkovací kartu ale není žádný právní nárok, což znamená, že nemusí být všem žadatelům přidělena.

Přestože kartu nemusí získat každý, kdo o ni požádá, vždy záleží na počtu žádostí. Pro letošní rok se podle Aleše Koláře z odboru dopravy podařilo uspokojit všechny žádosti. Neuspěli pouze ti, kteří nesplnili podmínky. „Například pro jedno číslo popisné v případě rodinného domu je možné vydat jen jednu kartu," upozornil. Karet bylo pro letošní rok podle něho vydáno přibližně 140.

V případě, že by se letos přihlásilo více žadatelů, než by bylo možné uspokojit, přijde na řadu losování.

„Žádosti by byly rozděleny podle jednotlivých lokalit a z nich by se pak losovalo v každé lokalitě zvlášť," vysvětlil.

Stejně jako pro letošní rok, tak i pro ten nadcházející bude vydáno více karet než je parkovacích míst.

„Vydáváme je v koeficientu 1,3, tedy na deset parkovacích míst třináct karet," vysvětlil Aleš Kolář.

Dobrou zprávou je, že ceny parkovacích karet zůstávají na úrovni letošního roku, a to pro fyzické osoby dva tisíce korun, pro právnické pak šest tisíc.

Žadatelé mají čas na přihlášení do konce listopadu a žádost musí obsahovat údaje o tom, kdo o kartu žádá, pro jakou lokalitu a sdělení důvodu žádosti. Je vhodné připojit telefonní kontakt na žadatele.

Petra Lejtnarová