Na posledním jednání radních města došlo ke schválení částky ve výši čtvrt milionu korun, která bude v případě schválení zastupitelstvem přidělena Lékařské službě první pomoci Třeboň z letošního rozpočtu města.

„Jedná se o příspěvek, kde výše dotace se odvíjí od počtu obyvatel v Třeboni. Na každého obyvatele připadá 12 korun, takže lékařská služba tak získá necelých 98 tisíc korun. Tyto prostředky jsou určené na dofinancování mzdových nákladů zaměstnanců lékařské pohotovosti. Zbytek dotace pro lékařskou službu, tedy 152 tisíc, je určený na pokrytí výdajů spojených s nájmem a službami ordinace,“ doplnil zprávu starosta města Jan Váňa.

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili také poskytnutí dotace pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, které provozuje Domov seniorů v Třeboni. Dotace musí být ještě schválena na březnovém zastupitelstvu. Pokud ji zastupitelé podpoří, pak se částka ve výši 215 tisíc korun uvolní na pokrytí služeb péče o seniory. V současné době je v domově 43 obyvatel z Třeboně. „Tato služba je hojně využívaná, má pozitivní hodnocení a péče o seniory je naší prioritou. Budeme při jednání zastupitelstva apelovat na to, aby byla dotace podpořena,“ dodala k materiálu místostarostka Jana Grammetbauerová.