Jablkem sváru je text týkající se farní zahrady, 
v němž je podle mluvčí radnice zaměňováno darování se směnou.

„Uveřejněný článek tak poškozuje dobrou pověst města, a to zejména v tom smyslu, že v daném případě 
a za daných okolností si pod bezúplatným převodem, na úkor převodu úplatného, může čtenář představit nehospodárné vynakládání 
s majetkem města. A případně i další jednání, která jsou v rozporu se zákonem," říká Jitka Bednářová.

Podání žaloby schválili na svém jednání třeboňští radní 12. listopadu. Nutno podotknout, že to byl jediný bod zasedání.

Opoziční zastupitelé města Třeboně zvolení za ODS vydali prohlášení, kde vyjadřují silné znepokojení nad tímto usnesením rady města.
„Důvodem podání žaloby jsou Třeboňské noviny, které občanské sdružení Třeboňsko vydalo letos v říjnu, kde byly zveřejněny názory na řízení a správu města," reagují v tiskovém prohlášení, se kterým se na redakci Jindřichohradeckého deníku obrátil Jan Váňa z ODS.
Podání žaloby na vydavatele Třeboňských novin ze strany radnice považují třeboňští zastupitelé za ODS za bezprecedentní zásah do svobody vyjadřování a svobody slova: „Usnesení rada města schválila v předvečer 26. výročí sametové revoluce, která nám přinesla základní lidská práva a svobody."

„Tento krok nás vrací do doby totality před rok 1989. Nejde o nic jiného než zastrašování a snahu umlčet každého, kdo má jiný názor. Proti takovým postupům, které vedou k potlačování lidských práv a svobod, musíme co nejdůrazněji protestovat," píše se dále v prohlášení zastupitelů města Třeboně za ODS.

Tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová pro Deník vysvětluje, že město Třeboň postupovalo v souladu s tiskovým zákonem.
„Po vydavateli novin požadovalo uveřejnění odpovědi spojené s omluvou v následujícím vydání. Listovní zásilka adresovaná spolku Třeboňsko (vydavateli) byla ale poskytovatelem poštovních služeb vrácena s tím, že ji nelze doručit, jelikož na uvedené adrese nikdo takový nesídlí. Sídlo vydavatele je přitom jako adresa uvedeno v tiráži Třeboňských novin i ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, u kterého je daný spolek zapsán v oddíle L, vložce 3456. Jedinou možností, jak se v takovém případě domoci práva na odpověď, dle tiskového zákona, je podání žaloby k příslušnému soudu. Město Třeboň se rozhodlo žalobu podat a domáhat se práva na odpověď soudní cestou," vysvětluje Jitka Bednářová.

Pokračuje, že vedení města je toho názoru, že je nutné bránit dobrou pověst města proti zveřejňování nepravdivých či zavádějících informací a požadovat, aby byly poskytovány informace pravdivé a úplné.

„Pokud by tyto kroky nečinilo, dalo by průchod takřka totalitním praktikám, kdy nebylo možné tohoto práva využít," doplnila.
Zákonné právo na odpověď dle jejího vyjádření vychází rovněž z ústavního pořádku České republiky a plně respektuje principy demokratické společnosti.

„Jak bylo již uvedeno výše, a co je nutné znovu zdůraznit – právo na odpověď jsme u vydavatele uplatnili, avšak neúspěšně," zdůraznila.
„Následná žaloba se týká konkrétní části textu. V ní je zaměňováno darování se směnou. V případě darování se jedná o převod bezúplatný, zatímco směnná smlouva je jednoznačně převod úplatný. Uveřejněný článek tak poškozuje dobrou pověst města, a to zejména v tom smyslu, že v daném případě a za daných okolností si pod bezúplatným převodem (na úkor převodu úplatného) může čtenář představit nehospodárné vynakládání s majetkem města, a případně i další jednání, která jsou v rozporu se zákonem," končí vyjádření Jitky Bednářové.

Třeboňský zastupitel za ODS Jan Váňa Deníku sdělil, že nedoručení zásilky je zástupný problém.

„Sídlo Spolku Třeboňsko je v budově, kde sídlí i další firmy, z nichž někteří zástupci jsou členové spolku. Stačilo, aby pošta dala do schránky lístek k vyzvednutí zásilky, ale ta zásilku místo toho hned druhý den vrátila odesilateli," říká Jan Váňa.

A na adresu „konfliktního textu", který se týká farské zahrady, dodává, že s tiskovou opravou by nebyl problém.
„Po formální stránce se jednalo o směnu. Ale z našeho pohledu to bylo pro město velice nevýhodné a tento postup jsme kritizovali již v roce 2011," doplnil na závěr.