Projekt na zlepšení technických vlastností budov školky provede vybraná firma Izoltechnik Czech za částku téměř 6,7 milionu korun.

S náklady městu pomohou dotace ze státního fondu životního prostředí, a to z operačního programu Udržitelné využívání zdrojů energie částkou téměř 266 tisíc korun a dále dotace z rozpočtu Evropské unie, Fondu soudržnosti ve výši 4,5 milionu korun.

Zmíněné částky jsou zahrnuty do příjmové části rozpočtu. Vedení města navíc předpokládá, že by po zateplení mělo ušetřit na nákladech spojených s energiemi až 531 tisíc korun.