Vyhlašovatelem soutěže je Asociace turistických informačních center ve spolupráci s vydavatelstvím KAM po Česku. Hlasování je určeno veřejnosti, návštěvníkům, kteří do informačních center přicházejí pro informace, inspiraci, služby nebo upomínkové předměty a dává jim možnost přidělit svůj hlas jednomu infocentru v každém kraji.

Obhájí Třebonští své loňské prvenství? Hlasovat lze do konce letošních prázdnin zde.