Pořadatelem veletrhu byla Třeboňská rozvojová společnost. Jak vznikl, vysvětlila její předsedkyně Veronika Tlačilová: „Podobný veletrh jsme viděli při návštěvě Rakouska a rozhodli jsme se inspirovat. Lidé se dozvědí, jaké organizace ve městě existují a co je podstatou jejich práce,“ sdělila.

Na Masarykové náměstí rozložilo své stánky 13 organizací, dohromady jich je v Třeboni ale 45. „Přihlásila se pouze část, protože všichni nemohou prezentovat svou činnost jen díky stánku, ale podporují nás jinak,“ dodala Tlačilová. Cílem obecně prospěšné společnosti třeboňská rozvojová je realizace aktivit a projektů zaměřených na podporu kulturního, ekonomického a sociálního rozvoje Třeboňska.

Členové většiny spolků prodávali ve stáncích různé drobnosti, výtěžek šel vždy zpět na jejich činnost. Například Oblastní charita v Třeboni nabízela sladké pečivo. Její ředitelka Lucie Bicková uvedla, že veškeré pečivo si pekli sami. „Dobrovolníci a pracovníci charity připravili sladkosti pro tento veletrh. Lidé jejich zakoupením přispěli na podporu charity.“ U stánku Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, byla ukázka psího spřežení s možností svezení dětí.

Většina organizací se dále předvedla na pódiu, například sdružení Rybníkáři, které se zabývá zachováním tradic, ukázalo lidové tance. Všechny na náměstí přivítal také starosta města Jiří Houdek.