Místostarosta Zdeněk Mráz informoval, že jak v mateřské školce Jeronýmova, tak v mateřince Sluníčko bude kapacita navýšena o čtyři děti ve třídě. „Rodiče mají zájem do těchto školek své děti dát, takže jim chceme vyhovět,“ vysvětlil.

Zřizovatel, kterým je v tomto případě město Třeboň, může potřebnou výjimku udělit za předpokladu, že jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a zároveň pokud není překročena celková maximální povolená kapacita školky. Jak místostarosta doplnil, ředitelky obou mateřinek v takovýchto případech zajišťují, že navýšení počtu dětí ve třídě nebude mít negativní vliv na kvalitu vzdělávací funkce školky a zodpovídají i za dodržení bezpečnosti.