„Pravděpodobně bychom se vydali cestou kolegů z Jindřichova Hradce, tedy pokud provoz areálu nebude organizován určitou skupinou nebo jednotlivcem, klíče bychom svěřili například městské policii," objasnil možnosti místostarosta TřeboněZdeněk Mráz.

Úpravy skateparku spočívají jednak v jeho úplném oplocení, jehož výška bude dosahovat až tří metrů v místě u sportovní haly. Přibudou zde také lavičky a odpadkové koše. Akce se uskuteční díky dotaci, kterou se městu podařilo získat z grantového programu Jihočeského kraje.

Celkové náklady byly vyčísleny na 300 tisíc korun, přičemž právě dotace byla přiznána ve výši 180 tisíc. „Po stavebních úpravách bude doplněn i provozní řád. Chceme tak omezit divoké sportování a působení vandalů," upřesnil Zdeněk Mráz.

V budoucnu by pak město chtělo v areálu vyměnit skatebordové překážky a doplnit osvětlení. „Pokud to bude možné, rádi bychom opět využili některého grantového programu," dodal místostarosta.

Petra Jouzová