Mezi sportovní oddíly a spolky, které si podaly žádost, bude v letošním roce rozděleno 1,7 milionu korun. „Z této sumy se podpoří například činnost oddílů TJ Jiskra, judistů, boxerů či taekwondistů.“ vyjmenovala místostarostka Jana Grammetbauerová. Částka ve výši 335 tisíc korun pak byla vyčleněna na jednorázové sportovní akce.

Podle dalších slov místostarostky patří Třeboň do sítě Zdravých měst a sportovní aktivity tvoří nedílnou součást zdravého životního stylu. „Naše činnost na radnici se právě z tohoto důvodu zaměřuje i na rozvoj sportovních příležitostí ve městě a cílíme na aktivní trávení volného času.“ dodala.