VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Třeboňští pištci slaví 40 let na hudební scéně

Třeboň - V životě člověka čtyřicet let neznamená příliš mnoho. Ovšem za čtyřicet let se dá při aktivní práci s dětským hudebním souborem udělat velký kus práce, dostaví se i určité výsledky.

25.11.2014
SDÍLEJ:

TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI často účinkují v kapli Schwarzenberské hrobky. Foto: Miroslav Král

Bylo to právě před 40 lety, když paní učitelka Milena Šimečková z tehdejší 3. základní školy při gymnáziu v Třeboni přišla s návrhem začít učit malé děti hře na hudební nástroje, kterými byly zobcové flétny. Tehdy sama nevěřila, jaký ohlas a výsledky bude mít její nápad za určitý čas.

Začátky v deseti

Zpočátku bylo v založeném souboru deset dětí. Na závěr školního roku 1974 se již soubor představil rodičům ve škole s jednoduchým kulturním pásmem. K Mileně Šimečkové se hned na začátku přidal její manžel Václav, původně muzikant, později učitel. Oba vedou soubor dodnes a vychovávají nové hráče na flétny. Oba věnovali více jak polovinu svého života souboru, hudbě a práci s dětmi a mládeží. Soubor byl později pojmenován a má dodnes název Třeboňští pištci.

Soubor vzbudil hned od samého počátku velký ohlas. Bylo to něco nového, neobvyklého. Děti projevily velké nadšení, snahu a píli. Scházely se dvakrát týdně, využívaly čas i o přestávkách a po vyučování. Soubor se postupně rozšiřoval a účinkovaly v něm také studentky z třeboňského gymnázia a ekonomické školy. Soubor tak dosáhl osmnácti členů.

Nástroje a repertoár

Zobcové flétny byly doplněny dalšími klasickými nástroji jako klavír, kytara, loutna, bicí nástroje, zvonkohra, flétny příčné, violoncello či elektrofonické varhany. Náročný program vedl k používání fléten altových, sopránových a basových. Tak, jak se měnily a doplňovaly hudební nástroje, měnil se i repertoár a interpretační náročnost.

Základ repertoáru tvoří stará česká a evropská hudba v netradičním pojetí, hudba renesanční a barokní. Kmenový repertoár tvoří dvě stě skladeb a písní interpretovaných zpaměti. Soubor se postupně rozšiřoval od lidových písní k hudbě gotické, renesanční a hudbě Mozarta a Smetany. V programu se postupně objevily i písně z Jižní Ameriky, specifické úpravy populární jazzové hudby i moderní skladby. Patří sem i populární evergreeny a country a v poslední době i černošské spirituály a písně bolivijských Indiánů. Soubor má ve svém programu i české, evropské a americké koledy, pastoraly a vánoční písně.

Stylové rozpětí souboru je značně široké, a proto mohou pištci běžně vystupovat jak na vážných koncertech, tak i na folkových festivalech. Již dlouholetou tradicí je při hudebním festivalu Okolo Třeboně na jeho závěr koncert pištců v kapli Schwarzenberské hrobky. Na tom má klíčový podíl pořadatel festivalu Pavel Barnáš, který při koncertech pištců stále vystupuje jako violoncellista.

Přes tisíc vystoupení

Za čtyřicetiletou dobu svého trvání absolvoval více jak tisíc vystoupení. Velice oblíbené se staly koncerty ve společenském sále Lázní Aurora. Velmi úspěšné byly i koncerty pořádané v rámci Třeboňského kulturního léta v krásném prostředí kaple Schwarzenberské hrobky pří svíčkách. Je to i celá řada vystoupení při slavnostech města na na třeboňském náměstí, které je vždy zaplněno velkým počtem posluchačů.

V České republice se stal soubor známým díky vystoupení na Portě v roce 1985, kdy ho slyšelo na 20 tisíc posluchačů, dále vystoupení v komornějším prostředí při koncertu ve Španělském sále na Pražském hradě při příležitosti Dne památkových sídel v České republice, kde si ho poslechlo šest stovek posluchačů. V roce 1983 vystoupení pištců natáčela Česká televize v malebné přírodě Třeboňska. Byl to třičtvrtěhodinový program s názvem Na tej třeboňskej hrázi. Také Český rozhlas České Budějovice s pištci natáčel několikrát živé vánoční adventní koncerty. V roce 2000 se soubor zúčastnil vánočního televizního koncertu v Břevnovském klášteře po boku operních pěvců Evy Urbanové a Štefana Margity. Jihočeský kraj reprezentoval soubor pištců v roce 2007 na velvyslanectví České republiky ve Vídni na Dni Jihočeského kraje.

Mezi lety 1993 a 2011 natočil soubor čtyři CD. První s názvem Kdo chce býti veselý, druhé Hej hou s populárními skladbami, třetí Aj růže rozvila se, které obsahuje renesanční a barokní hudbu, krásné jihočeské lidovky, filmovou hudbu a světové populární evergreeny a moderní melodie. Čtvrté album je hodinový záznam koncertu v třeboňském divadle k 30. výročí založení souboru. Posledním, již pátým CD, jsou živé nahrávky z koncertů konaných v kapli Schwarzenberské hrobky v rámci hudebních festivalů Okolo Třeboně.

Po dobu 20 let neměl soubor svého sponzora. Od roku 1994 vystupuje pod záštitou města Třeboně.

Prošlo jím více jak 200 dětí a mladých lidí, kteří absolvovali koncerty jak doma, tak i v zahraničí. Bylo to Rakousko, Německo, Švýcarsko, Holandsko, Itálie Vatikán.

V souboru se vystřídala i celá řada zpěvaček. Velice oblíbené a úspěšné bylo trio Jiřina Štíchová-Poláková, Milena Šimečková-Zahradilová a Lenka Dvořáková-Sedláková. Soubor měl štěstí i na vynikající hráče cellisty jako byli Petr Šporcl, Štěpánka Kutmannová, Barbora Soukupová, Pavel Barnáš.

Ocenění a úspěchy

Za čtyřicet let získali pištci celou řadu ocenění. Mezi nejcennější, kterých si soubor nejvíce váží, patří v roce 1984 vyznamenání a medaile od ministra kultury za aktivitu v Roce české hudby a dále v roce 1986, kdy soubor obdržel uměleckou cenu za významné výsledky v oblasti kultury a vynikající reprezentaci jižních Čech.

Dalšího významného ocenění se dostalo souboru v roce 2000, kdy účinkoval na Pražském hradě u příležitosti vyhlášení nejlepších památkových měst České republiky pořádané ministerstvem kultury. Také byl soubor již třikrát pozván na účinkování na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově.

U příležitosti 30 let trvání souboru obdržel čestné uznání za dlouholetou reprezentaci okresu Jindřichův Hradec. V roce 2007 získal soubor pozvání, aby reprezentoval Jihočeský kraj ve Vídni na velvyslanectví České republiky. Toto byla pro Třeboňské pištce veliká pocta. Vystoupení ve Vídni mělo velký ohlas a o dva měsíce později se opakovalo při obdobné akci na velvyslanectví v Berlíně. V obou městech šlo vždy o dvouhodinový koncert a sklidil velký úspěch. Soubor Třeboňských pištců se zhostil reprezentace Jihočeského kraje na výtečnou. Pro členy souboru to byly skutečně nezapomenutelné chvíle.

Nelze nepřipomenout jednu z nejvýznamnějších akcí, kterou bylo vystoupení souboru v roce 2008, kdy se konal závěrečný koncert s předáváním cen při Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha, kdy Třeboňští pištci vystoupili společně s flétnovým virtuózem a umělcem Jiřím Stivínem v několika renesančních skladbách a s jeho soubory Quodlibet a Stivín Jazz kvartet.

Soubor Třeboňští pištci má v současné době dva soubory věkově diferencované. V prvním souboru jsou zařazeni nejstarší členové, kteří v souboru účinkují dvacet nebo i pětadvacet let. Jeho členové pracují a studují po celé republice i v zahraničí, někteří hrají v různých souborech a kapelách. Takže není vůbec jednoduché zajistit jejich účast na vystoupeních a zkouškách. Druhý soubor je dnes tím hlavním a je v něm dvacet aktivních členů. Koncertuje během roku nejčastěji. Má nacvičené dva nezávislé koncertní programy zpaměti, které obsahují 60 skladeb. Velká většina souboru ovládá hru na několik druhů fléten a při vystoupení si je mění a střídá podle potřeby.

Pištci a papež

Jednou z posledních významných událostí bylo to, že Třeboňští pištci v roce 2011 vystoupili se svým programem ve vatikánské bazilice v Římě a zúčastnili se audience u papeže Benedikta XVI.. Koncert zanechal u všech členů souboru nezapomenutelné dojmy, zážitky a vzpomínky, i když autobus, kterým se přepravovali, byl italskými mafiány vykraden v Římě a škoda na odcizených hudebních nástrojích byla 140 tisíc korun. Velké štěstí, že byly tyto hudební nástroje pojištěny.

Členové souboru při každém svém vystoupení na veřejnosti hrají a zpívají s maximálním nasazením a snahou odvádět ty nejlepší výkony. Nečiní vůbec rozdílu mezi vystoupením doma, v zahraničí nebo v televizi a rozhlase. Vždy dávají posluchačům to nejlepší, co dovedou a co se naučili. Reprezentují pokaždé vzorně nejen svůj soubor, ale i samotné město Třeboň. Reprezentují i naší republiku při zájezdech v zahraničí. Vedoucí souboru Václav Šimeček všem členům vštěpuje myšlenku, aby hráli tak, aby to lidem znělo svátečně. Po čtyřiceti letech aktivní činnosti dostál soubor profesionálních výsledků, což dosvědčila celá řada hudebních kritiků a odborníků na hudbu a zpěv.

Manželé Šimečkovi

Při čtyřicetiletém výročí, kdy je bilancována uplynulá práce a výsledky souboru, nelze opomenout a nezhodnotit také vysoce obětavou, nezištnou a velmi záslužnou práci manželů Mileny a Václava Šimečkových, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu věnovali za 40 let tisíce hodin práce s členy souboru a při jejich výchově. Ať již to byla příprava a výběr repertoáru, úprava skladeb, rozpis not a notového materiálu pro flétnové a ostatní nástroje, pravidelné zkoušky a nácviky.

Je to i náročné organizování všech vystoupení, zajišťování dopravy při zájezdech. Je to rovněž i velká odpovědnost za všechny členy s důrazem na bezpečnost a zdraví. Tato práce vyžaduje mnoho a mnoho trpělivého úsilí, snahy a mnohdy i pevných nervů ze strany manželů Šimečkových.

Každý rok přichází do souboru řada nových nejmladších členů začátečníků, řada členů ze souboru odchází nenávratně pryč po skončení studia, nástupu do zaměstnání mimo bydliště a nástupu na studia mimo Třeboň. Každý začátek nového školního roku začínají manželé Šimečkovi znovu s novými členy, kterým musí dát základy a naučit je hře na flétny. Proto tím větší zásluhy mají.

Výsledky, kterých soubor za dobu svého trvání dosáhl, jsou dílem jejich svědomité, náročné, cílevědomé a trvající kulturně výchovné práce na poli hudebním. Za tuto jejich práci, a dá se skutečně bez nadsázky říci i za vynikající výsledky souboru, jim patří upřímné poděkování a hodně díků za to, co dokázali s dětským a mládežnickým flétnovým souborem vykonat za čtyřicetileté období. Je to příklad vysoké angažovanosti a obětavosti. Je to i důkaz toho, co lze svědomitostí, pílí, obětavostí a nadšením dosáhnout.

Václav Šimeček kromě toho, že se podílí na vedení souboru a je skutečně hlavním „tahounem" souboru, ještě sám aktivně účinkuje v souboru jako dirigent, hráč na kytaru, banjo, loutnu, působí jako zpěvák a také jako manažer souboru. Mimoto je aktivním a dlouholetým členem Třeboňského lázeňského symfonického orchestru, kde hraje první housle, a to již plných 55 lázeňských sezon a patří mezi služebně nejstarší členy tohoto významného hudebního tělesa, se kterým odehrál za dobu svého působení více jak 600 koncertů. Při těchto koncertech působí vždy jako konferenciér a uvádí slovem jednotlivé skladby.

Při posledním slavnostním koncertu, který se konal ve velkém společenském sále Lázní Aurora u příležitosti 40. výročí založení souboru Třeboňských pištců, převzal Václav Šimeček Čestnou cenu města Třeboně za celoživotní dílo v oblasti kultury a vedení souboru Třeboňských pištců. Tomuto významnému aktu byla přítomna také Milena Šimečková, která je zakladatelkou souboru. Bylo to vysoké ocenění pro oba manžele za jejich práci, kdy vychovali několik generací profesionálně vystupujících hudebníků.

Ke 40. výročí založení Třeboňských pištců a do dalších let jejich činnosti jim přejí všichni posluchači co nejvíce dalších úspěchů, aby pokračovali a rozvíjeli tradici, kterou před 40 lety založili, aby jim to dále stále výborně „pískalo" a manželům Šimečkovým hodně pevného zdraví při vedení souboru.

Miroslav Král

Autor: Redakce

Místo události:
25.11.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Taneční. Ilustrační foto.

V pondělí můžete tančit nebo vyrazit do divadla

Jindřichohradečtí basketbalisté prohráli na palubovce Ústí nad Labem 72:88.
7

OBRAZEM: Hradečtí basketbalisté neuspěli ani na čtvrtý pokus

Volby ovlivnilo zklamání z politiky tradičních stran

Jižní Čechy - Komentář politologa Lubomíra Pány.

Muž si ustlal u kolejí, měl velké štěstí

Jindřichův Hradec - Alkohol zřejmě sehrál velkou roli v sobotu večer, když muž usnul u kolejí a zřejmě ho zachytil vlak. Vyvázl se zraněním hlavy.

AKTUALIZOVÁNO

U Semic se stala nehoda. Řidič a dva malí synové jsou vážně zraněni

Písek - V neděli před 14. hodinou se stala na silnici I/20 na trase Písek - ČB nedaleko Semic vážná dopravní nehoda. Čelně se střetla dvě osobní auta - Škoda Octavia a Škoda Felicie. Během nehody došlo ke třem vážným a jednomu lehkému zranění. Na místě zasahoval vrtulník. 

OBRAZEM: Města vítala nové občánky

Třeboň - V lázeňském městě se konalo slavnostní vítání nově narozených dětí.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení