Odborníci podle pobytových stop, stržených hospodářských i volně žijících zvířat a fotografií z fotopastí zjistili, že se tu pohybuje vlčí pár. V průběhu léta pak fotopasti zaznamenaly čtyři až pět vlčat. Znamená to, že se vlčí smečka na Třeboňsku usadila.

„Potvrzení vlčí smečky na Třeboňsku je v souladu se středoevropským trendem, kdy se do Čech, ale také do Dánska, Nizozemí nebo Belgie, rozšiřují vlci především z Německa a západního Polska. V jižních Čechách jsou potvrzená teritoria vlků také v Novohradských horách a na Šumavě,“ informoval Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy v Hnutí Duha a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně.

Vlci se do České republiky vracejí po mnoha desetiletích. Jsou dobří lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnoženou spárkatou zvěř, která způsobuje značné škody zemědělcům i lesníkům. S přítomností vlků je třeba počítat a přizpůsobit jí způsob chovu a zabezpečení hospodářských zvířat.

Podle odborníků z Čech i ze Slovenska nepředstavují vlci pro člověka žádné nebezpečí. Případy napadení člověka vlkem nejsou zdokumentovány.
„Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, tak vlci, jako vrcholoví predátoři. Jejich kořistí jsou totiž především srnci, jeleni a prasata divoká,“ vysvětlil Jiří Neudert, zoolog Správy CHKO Třeboňsko.

Vlčí mláďata na Třeboňsku.
V oblasti na jih od Třeboně se rozmnožil pár vlků„Stát chovatelům hradí škody, které vlci na hospodářských zvířatech mohou způsobit, a zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád. Chovatele informujeme a pro starosty obcí chystáme v únoru k tomuto tématu seminář. Zároveň jsme vděční za informace o pozorování vlků od veřejnosti,“ doplnil.