S katastrofálním nedostatkem vody bojují vodohospodáři i na Jindřichohradecku. Podle Michaely Šeborové z Povodí Vltavy patří tento rok k těm vůbec nejhorším.

„Letošní sucho se na vodních stavech a průtocích ve vodních tocích projevilo jejich poklesem, který s přibývajícími dny beze srážek stále zvolna postupuje. Následky deficitu vody v krajině jsou každému zřejmé, málo vody v tocích způsobuje také postupné zhoršování její kvality," říká Michaela Šeborová.

Povodí Vltavy jako správce toku, správce povodí a nositel práv hospodařit s vodními díly může v této situaci pouze nadlepšovat průtok odtokem z vodních děl, pokud jsou na daném toku vybudována, je v nich dostatek akumulované vody a tato není určena primárně pro úpravu na pitnou vodu. V našem regionu má však podnik víceméně svázané ruce. „Na Jindřichohradecku jsou pouze dvě takové nádrže, Karhof a Zhejral na Studenském potoce. Ty situaci zlepšují jen do úrovně minimálního zůstatkového průtoku, neboť akumulovaná voda je určena pro úpravu na vodu pitnou," vysvětluje mluvčí Povodí Vltavy a dodává, že opatření, kterými by se omezil odběr vody z toků, například pro mytí aut, zalévání hřišť a trávníků či napouštění bazénů, je v kompetenci vodoprávních úřadů.

Taková omezení ale zavedla i řada obcí. Patří mezi ně například Rodvínov, kde tento zákaz platí už od druhé poloviny července a jak uvedla starostka Hana Hošková, stále trvá. „Situace zatím naštěstí není kritická a vodu máme, jedná se tedy spíše o preventivní opatření. Kdyby se totiž plýtvalo, asi bychom brzy dospěli do stadia, že bychom museli vodu draze nakupovat," upřesnila.