V pondělí pokračovala preventivní zdravotní vyšetření zaměstnanců, kteří s nemocným přišli do kontaktu.

Podle třeboňské plicní specialistky Jiřiny Kopačkové, která se případem zabývá, se provádějí testy a rentgenová vyšetření podle seznamu v okruhu zaměstnanců, který čítá na 50 osob, a dále zhruba asi dvaceti příbuzných a blízkých.

„Všichni poté zůstanou ještě jeden a půl roku v evidenci a pod lékařským dohledem,“ uvedla včera plicní lékařka Kopačková.

Pokračovala v tom smyslu, že v případě výskytu tuberkulózy je předem předepsaný postup všech úkonů, které je bezpodmínečně nutné dodržet.
Vše se odehrává ve spolupráci se zaměstnavatelem nemocného.

Pacienta do specializované plicní ambulance v Třeboni odeslal lékař, který měl na chorobu podezření. Den nato byl hospitalizován a nyní se léčí v plicní léčebně v Českých Budějovicích.

Samozřejmě výskyt takového onemocnění, respektive preventivní opatření nejsou jednoduchá ani pro samotnou firmu.

„Samotného provozu se opatření zatím nedotkla. Řídíme se pokyny hygienické služby a plicní specialistky. Další kroky ve směru změny organizace či režimu práce jsme nedělali, ale pokud bychom takový pokyn dostali, tak se přizpůsobíme,“ sdělil bezpečnostní technik firmy Moeller Elektrotechnika Václav Macho. V prvním kroku firma vytipovala okruh zaměstnanců, kteří s nemocným přišli do styku, a včera začali dotčení pracovníci jezdit na preventivní prohlídky na plicní oddělení.

„Máme obavy, aby to nedostal někdo další,“ říká muž ze Suchdola nad Lužnicí.

V dřívějších dobách patřila tuberkulóza k celosvětově nejrozšířenějším onemocněním. Nejdůležitější prevencí je očkování již u dětí.