Veřejnou zakázku malého rozsahu na vybudování tůní rada města podle mluvčí Karolíny Bartoškové schválila účastníkovi řízení firmě ZPS JH spol. s r.o., Jindřichův Hradec, a to za cenu 297 307,35 korun bez DPH.

Vyčištěné prostranství u Nežárky mezi viaduktem a Ratmírovským potokem. Škoda, že není takto upravený prostor přímo pod železničním mostem.
Palec nahoru, zase je vidět na Nežárku. Podívejte se, jak břeh řeky prokoukl

"Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů tůní, které zvýší biodiverzitu lokality, vytvoří biotop pro obojživelníky, posílí hospodaření s dešťovými vodami na daném území a zároveň budou plnit i funkcí krajinotvornou. Tůně budou neprůtočné," popsala Karolína Bartošková.

Pokračovala, že vytěžená zemina a sejmutá ornice z místa stavby bude vyvezena na pozemek v katastru Radouňky, kde touto zeminou budou zavezeny terénní nerovnosti a prohlubně.

Plocha tůní
levá tůně: 348 m2, pravá tůně: 196 m2, hloubka max. 1,20 m.

Stavba by měla být zahájena na začátku března a její ukončení se čeká 20. října.

Již před dvěma lety město prostor, který byl notně zarostlý vegetací a "vyzdobený" kopou odpadků, vyčistilo. Louka prokoukla, ale pod viaduktem stále o odpadky není nouze. Na druhém břehu Nežárky je od podzimu v provozu nová cyklostezka, která vede v jedné části pod jindřichohradeckým vlakovým nádražím. Začíná u skateparku a dá se po ní dostat do Dolního Skrýchova.