Správa železnic pokračuje v intenzivní přípravě další a zároveň již závěrečné stavby v rámci IV. koridoru v úseku Nemanice – Ševětín. V říjnu loňského roku získala pravomocné územní rozhodnutí a 14. února 2020 ministerstvo životního prostředí prodloužilo kladné stanovisko EIA, a to o dalších pět let.

V nadcházejících dnech předloží Správa železnic ministerstvu dopravy záměr projektu odpovídající schválené variantě a zároveň nyní také finalizuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na zpracování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. „Vstupujeme tímto do závěrečné fáze přípravy této významné stavby s předpokladem zahájení realizace v roce 2023,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V rámci stavby se připravuje zdvoukolejnění a modernizace celého úseku trati v délce zhruba 18 km pro budoucí rychlost až 200 km/h včetně realizace dvou nových dvoukolejných tunelů, Hosínského (3 120 m) a Chotýčanského (4 775 m), který se tak stane nejdelším tunelem v České republice.

Zároveň se má pozměnit nynější trasa železniční tratě z Českých Budějovic na Prahu. Do zastávky Hluboké Zámostí by v budoucnu vedla možná jen odbočka jako místní trať. Část mezi Hlubokou nad Vltavou a Ševětínem by možná byla zrušena. Protože od Budějovic k Ševětínu by se trať nově "narovnala". Proti stavbě tunelů ale dlouhodobě protestuje část obyvatel Dobřejovic, k nimž se má nová trať přiblížit.

Dokončení modernizace IV. koridoru přinese podle představitelů Správy železnic časovou úsporu jízdní doby. Před zahájením realizace bylo možné trasu z Prahy do Českých Budějovic překonat za dvě hodiny a patnáct minut. Po kompletním dokončení pak klasická expresní souprava stejný úsek urazí za jednu hodinu a čtyřicet minut, souprava s naklápěcími skříněmi dokonce za jednu hodinu a třiadvacet minut. Náklady na stavbu úseku se dvěma tunely se odhadovaly před dvěma lety přibližně na deset miliard korun.