„Město mělo přislíbenou dotaci přibližně 3,3 milionu korun. Zastupitelé nyní její přijetí odmítli,“ uvedl starosta Jan Váňa. Jedním z důvodů byl nadměrný výskyt komárů. „Víme, jak to vypadá v okolních mokřadech a nechtěli jsme přivést komáry přímo pod okna,“ dodal starosta.

Uvažovalo se i o svádění dešťové vody ze střech lázní. „To by ale stejně bylo možné až během opravy střech. Dnes je voda sváděna vnitřkem. Až se budou střechy opravovat, bude lepší vybudovat jímku, kde se bude voda hromadit a potom se použije třeba na zalévání lázeňského parku. To je smysluplnější,“ míní Jan Váňa. Tvorba mokřadu by podle něj znamenala i odtěžení asi pěti tisíc tun zeminy. Částečně by se musel vykácet i nedaleký lesík.