Nejcennějším objevem je pozdně románský či raně gotický vstupní portál. O jeho existenci se dosud nevědělo. „Je postavený z durbachitu,“ řekl o něm archeolog Jan Knotek.

Všechna zemina z okolí portálu se na místě prohlíží. Předměty, přesněji řečeno úlomky předmětů, které archeolog identifikoval, pocházejí z různých období. Je mezi nimi spousta kostí – psů, koz, ovcí, prasat a krav. Nejvíce však překvapivě kuřat. Zajímavé je ale množství střepů. „Jsou tady zastoupeno široké sociální spektrum. Některá keramika, třeba kachle, je opravdu luxus, a jiná byla určená spíše pro čeledíny. Vyskytují se také dva typy keramiky, hrubší kuchyňská a jemnější stolní, popsal množství úlomků Jan Knotek.

Loštický pohár

Hodnotným je i nález zbytku loštického poháru. „Byly to takové luxusní poháry na víno. Dokázali je vyrobit jenom v Lošticích. Nemohl si je pořídit žádný chudý člověk, ani třeba zeman nebo menší měšťan. Ten by musel mít třeba pět domů na náměstí, aby si mohl dovolit takové nádobí,“ přiblížil tehdejší přepychové zboží archeolog Knotek. Unikátní keramické loštické poháry s hrubým povrchem a s puchýřky se v Lošticích vyráběly ve středověku, od počátku 15. století. Vyvážely se i do Uher. V dobách, kdy řádila syfilida, věřili bohatí v jejich rituální význam.

Staleté střepy

Mezi nalezenými věcmi jsou například pozdně gotický kachel z 15. století z doby Matyáše Korvína, renesanční kachlíky, linkovaná keramika ze 13. a 14. století, část trojnožky z černé kuchyně, dlaždice na zem, pokličky a ucha hrnců, mosazná klika, skleněná nádoba na ovoce někdy z 18. století nebo zásobnice na obilí. V hlíně se také ležel porcelánový střep z 19. století s orientálními motivy, které byly v tehdejší společnosti velice oblíbené. Většina nálezů ale pochází ze 16. a 17. století.