V městysi se proto rozhodli celý tento prostor upravit tak, aby vyhovoval jak po stránce účelové, tak ale i estetické. Starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová přiblížila, že právě tento prostor je jakousi vstupní zónou do městyse, místem prvního kontaktu před vstupem na pěší zónu kolem Hejtmanu směrem ke kempu. Krom velkého množství turistů se tady ale hojně pohybují i místní, neboť je tady autobusová zastávka i obchody. „Od jara do podzimu tady nejčastěji zastavují cykloturisté, ale je tady málo kolostavů. Také lavičky, kde by si mohli lidé odpočinout, jsou často rychle obsazené,“ zmiňuje některé problémy Jitka Bednářová. Proto by v rámci úprav mělo dojít k doplnění právě zmíněného mobiliáře. „Chtěli bychom tady vytvořit zónu vhodnou pro odpočinek,“ říká starostka.

Dojít by mělo i k přesunutí a sjednocení informačních a turistických tabulí, kterých je tady aktuálně dohromady šest, dokonce v různém provedení. Přístup k některým je nyní z přilehlého parkoviště, což by se do budoucna mělo také změnit. „Jde i o bezpečnost, aby se cyklisté, kteří studují informace na tabulích, nemuseli bát, že je srazí auto,“ upozornila. Zároveň také tabule nebudou bránit ve výhledu na rybník Hejtman těm, kteří si budou chtít odpočinout na nových lavičkách a pokochat se pohledem na vodní plochu.

Travnaté plochy na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci hyzdí spousta psích exkrementů.
Pustit dítě na trávník je riziko. Někteří majitelé psů úklid exkrementů neřeší

V upravovaném prostoru bude zachována lípa srdčitá, kterou tady vysadili u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné republiky. Místní se nemusejí bát ani toho, že by přišli o místo tradičního umístění vánočního stromu. Jak popsala starostka, zbývající travnatá plocha bude doplněna o záhony trvalek, malokorunný strom či mnohokmen. Zatím ale není rozhodnuto o tom, jaká varianta mobiliáře, tedy laviček a kolostavů, dostane přednost. Studii na úpravu prostranství u Hejtmanu zpracovala Dina Ziková z Žíteče, místní části Chlumu u Třeboně, za což je Jitka Bednářová ráda. „Je dobře, že to dělá někdo, kdo k tomu místu bude mít určitý vztah,“ míní a dodává, že úpravy se týkají pouze pozemků, které vlastní Chlum u Třeboně.

„Nejde sice o velkou plochu, ale úpravu si určitě zaslouží. Před sezonou bychom to chtěli mít hotové,“ dodala na závěr Jitka Bednářová.

O tom, kolik celá akce bude městys stát, rozhodne až výběrové řízení na zhotovitele, ale také možná dotace, o níž Chlumští usilují z prostředků Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova.