V Dačicích chystají úpravy u nového hřbitova. Již na lednovém jednání vyhlásila rada města výběrové řízení na opravu plochy před novým hřbitovem v Dačicích, do kterého se ve lhůtě pro podání nabídek přihlásilo pět účastník. Jejich nabídky byly posouzeny a jako nejlepší byla vyhodnocena ta od společnosti Swietelsky stavební s. r. o. s cenou ve výši necelých 575 tisíc korun bez daně.

Jak vysvětlil starosta Karel Macků, půjde o opravu stávající plochy v ulici Kapetova v Dačicích u nového hřbitova. Důvodem oprav je její nevyhovující stavu. "Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců," objasnil.

V rámci projektu bude provedena celková oprava povrchu plochy asfaltobetonem. "Aby byla zvýšena bezpečnost chodců, je také navrženo oddělení komunikace pro chodce od plochy parkoviště a vjezdu do areálu," dodal starosta. Vyřešeno to bude oboustranným chodníkem lemovaným silničním obrubníkem s povrchem ze zámkové dlažby. Veškeré práce by měly být provedeny během dubna a května.