Na svém zasedání v minulém týdnu projednali městští radní závěry z druhé letošní schůze dopravní komise. O výsledcích jednání informovala tisková mluvčí městského úřadu Karolína Průšová.

„Rada města schválila projekt výstavby parkoviště na sídlišti Hvězdárna mezi mateřskou školou a Penny Marketem. Projekt je zpracovaný tak, aby zastavěná plocha umožnila parkování vozidel v maximálním možném počtu," přiblížila jeden ze závěrů tisková mluvčí.

Další novinka má usnadnit život všem obyvatelům Hvězdárny, kteří si do centra města rádi vyšlápnou na kolech. Dlouhá ulice Na Piketě, která spojuje sídliště s Václavskou ulicí, a ústí u kostela sv. Václava, se pro cyklisty změní v obousměrnou. V současném stavu totiž značka jednoho směru platila pro každého, kdo se po silnici nepohyboval pěšky, ale autem či na kole.

Jedním ze závěrů dopravní komise, který rada taktéž schválila, je zrušení přechodu pro chodce. „Konkrétně se jedná o odstranění přechodu v Příčné ulici na křižovatce s ulicí 9. května," sdělila tisková mluvčí Karolína Průšová.

V nejbližší době také jako důsledek rozhodnutí rady města zmizí žlutá klikatá čára v parkovacím pruhu v Růžové ulici. Stejně jako zbuzanský přechod pro chodce by mělo značení z Růžové ulice zmizet do 15. července letošního roku. Stejný nejzazší termín má i umístění nové dopravní značky pro cyklisty v ulici Na Piketě.