Jeden z organizátorů Jiří Duchoň podotkl, že důvodem je pro „bunkrology“ nepříznivé situaci v eurozóně, kdy by mělo dojít ke změnám v rámci zákona o držení zbraní. „Rozhodli jsme se, že letošní akce proto bude daleko bohatší na střelbu a pyrotechniku než v minulých ročnících, neboť se zřejmě jedná o jednu z posledních, ne-li poslední akci Pevnostního areálu Slavonice,“ říká.

Letos v září uplyne 79 let od podepsání mnichovské dohody a rovněž 80 let od zahájení výstavby moderního lehkého opevnění, bunkrů vzor 37, takzvaných řopíků, v oblasti tehdejší jižní Moravy. Tam dříve patřil i okres Dačice a tudíž i oblast Slavonicka, kde se v současné době nachází nejrozsáhlejší muzeum lehkého opevnění u nás, Pevnostní areál Slavonice.

Proto se tady chystá již 14. ročník bojové ukázky nazvané Přepadení řopíků 1938, která tradičně ve svých dvou částech seznámí diváky se situací v pohraničí na konci září 1938 v tehdejším předválečném demokratickém Československu i s velice atraktivním průběhem bojů čs. armády s německými vetřelci, který by možná mohl nastat po odmítnutí podmínek mnichovského diktátu. „Děj akce je inspirován velice čtivou knihou Jana Drnka Žáby v mlíku, která ve svém vojenskohistorickém náhledu přímo zmiňuje i boje v okolí Slavonic,“ objasnil Jiří Duchoň.

Program v areálu, který se nachází přibližně dva kilometry od Slavonic, začíná v sobotu ve 14 hodin a koná se za každého počasí. Jak Jiří Duchoň upozornil, vstup bude možný pouze od areálového parkoviště. Kvůli omezené kapacitě parkovacích míst doporučuje divákům včasný příjezd a parkování například ve Slavonicích nebo zvolení jiného způsobu dopravy. „Policie se letos navíc vyjádřila v tom smyslu, že pokud návštěvníci budou parkovat v rozporu s platnou dopravní vyhláškou nebo nebudou zachovávat na jednosměrných komunikacích minimální průjezdnou šířku vozovky tři metry například pro sanitku, budou nekompromisní a viníky potrestají citelnou pokutou,“ upozornil. Navíc v souvislosti s aktuální akcí Slavonice Fest, která se tady koná až do neděle, bude nutné dbát na silnicích opatrnosti a dodržovat dopravní předpisy.