Ke zkouškám je přihlášeno celkem 34 uchazečů, kteří vykonají zkoušku ze sedmi předmětů. Hodnoceni budou ve dvou senátech po devíti komisařích. V neděli končí myslivecký kurz pro adepty myslivosti. Ti půjdou ke zkouškám příští rok.