Například v 3. základní škole v Jindřichově Hradci podle ředitele Ladislava Chocholouše v rámci preventivních opatření ve všech třídách děti učitelé poučili, jak se mají chovat k cizím lidem a posléze i písemně v žákovských knížkách oslovili i rodiče, aby o tom s dětmi mluvili.
„Zaznamenali jsme jeden signál, že dva muži nabízeli jednomu žákovi, že ho svezou. Dítě se zachovalo správně, došlo do školy, zavolalo rodičům a vše jsme společně i s policií probírali. Někdy se i může stát, že si nějaký dospělý udělá v tomto směru z dětí legraci, ale je lépe třeba i takový problém začít řešit, než aby se skutečně něco stalo,“ míní ředitel.

To, že i rodiče věnují daleko více pozornosti apelu na děti ohledně komunikace s cizími lidmi, potvrdila ředitelka Základní školy Komenského v Dačicích Eva Macků: „Nedá se v souvislosti s medializací hlavně smrti Aničky přehlédnout, že mají zájem i rodiče. V daleko větší míře je dovážejí do školy a zase je vyzvedávají. Máme i velice dobrou spolupráci s rodiči. A děti, když mají pocit, že něco není v pořádku, okamžitě oslovují svého učitele a můžeme jednat.“

Někdy se sice může stát, že u dětí v důsledku informací z médií zapracuje i fantazie. Takový případ ve škole podle Macků zaznamenali, ale stejně je lepší, když se to prověří a ukáže se, že je to vymyšlené, než kdyby se opravdu stalo něco vážného.
Ve stejném duchu hovořil také ředitel Základní školy ve Starém Hobzí Zbyněk Zeman, který je přesvědčený, že je nutné dětem neustále opakovat, jaké nebezpečí je může potkat.

I zde se již s podobným případem setkali, ale žačka se zachovala správně, odmítla svezení a odešla do houfu ostatních dětí.
„Okamžitě jsme upozornili rodiče a kontaktovali policii, která nám udělala ve škole přednášku na toto téma. Obecně vždycky na začátku a konci školního roku o tom s dětmi mluvíme a narážíme na to i v některých předmětech a také v různých akcích v rámci školy,“ doplnil Zeman.
Podle jindřichohradecké policejní mluvčí Hany Millerové obecně existují případy, kdy cizí lidé například nabízejí dětem bonbóny, hračky, hry, lákají je do auta.

„Vždycky je lepší, když děti někomu ve škole nebo doma ohlásí, že je někdo obtěžoval. Také by o tom s nimi měli mluvit rodiče. I když někdy děti nedokáží odhadnout, zda člověk, který je osloví a ptá se třeba na cestu, nepotřebuje skutečně pomoci. A jejich fantazie může někdy i hodně pracovat,“ sdělila policejní mluvčí Millerová.