Elektronická žákovská knížka funguje tak, že do ní učitelé doplňují známky ze svých zápisníků. Její výhodou je okamžitý přístup rodičů k hodnocení a klasifikaci žáka. Mohou se orientačně informovat i o tom, co bude mít jejich dítě na vysvědčení.

Je to další způsob komunikace mezi rodinou a školou, protože učitel může rodičům připisovat poznámky o studiu, komentáře, poznámky k chování a podobně,“ uvedl ředitel gymnázia Martin Schacherl.
Zkušenosti za první půlrok jsou výborné. „Zlepšila se

Informovanost. Vidíme to i na tom, že někteří rodiče přijdou do školy na schůzku a z vlastního počítačce si nesou vytištěnou klasifikaci,“ poznamenal ředitel.

Internet v žádném případě nenahrazuje třídní schůzky. „I když jsme zatím neporovnávali, jestli na nich účast poklesla, nebo ne,“ upozornil.

Studentům rodičovský dohled nad známkami nevadí. „Nikdo se nebojí, co doma řeknou na horší známku,“ potvrdil za spolužáky student oktávy Vladimír Klimeš (19). Jeho rodiče zatím elektronickou klasifikaci nevyužívají. „Když se zaváděla, neměli jsme ještě internet. Teď ho sice máme, ale já se doma se známkami netajím,“ dodal.

Podle informací z ministerstva školství zavádějí elektronické žákovské knížky na základních i středních školách v celé republice. „Školský zákon mluví o povinnosti vést údaje o průběhu a vzdělávání žáků ve škole. Forma předepsaná není, záleží, jakou zvolí ředitelé škol,“ uvedla za tiskový odbor ministerstva Helena Müllerová.

Přístup k soukromým informacím žáků je chráněný dvojím jištěním. „Heslo si v ředitelně vyzvedne na podpis pouze rodič nebo zákonný zástupce,“ ujistil ředitel gymnázia Martin Schacherl.

On–line klasifikaci zavedli na tomto víceletém gymnáziu od letošního školního roku. Během pololetí o ni projevilo zájem asi sedmdesát procent rodičů

Co je elektronická žákovská knížka?

Projekt přináší možnost internetové komunikace mezi rodinou a školou. Na jedné straně je učitelský zápisník a na straně druhé elektronická žákovská knížka. Rodič i učitel si mohou vyměňovat chráněné informace nejen
o prospěchu žáka. K přístupu postačuje standardní počítač s internetem.
Psycholog: Školákům dohled nad prospěchem moc nevadí

Pavla Beranová ze Strakonic ví o každé známce své dcery Petry (17), která studuje na vodňanském gymnáziu. Umožňuje jí to přístup do počítačového systému elektronické klasifikace školy.

„Víme o všem, a i když nám dcera o známkách říká, stane se, že si ve svém indexu všechno nepoznamená,“ zmínila se matka studentky.

Elektronická žákovská knížka je nesmlouvavá. Všechno eviduje. Lajdákům a záškolákům nedovolí utajit žádnou špatnou známku nebo záškoláctví. „Z psychlogického hlediska dohled nad prospěchem školáky nestresuje. Vidím to spíše jako možnost rodičů včas zasáhnout, pobídnout dítě, poskytnout mu pomoc případně doučování. Horší známky mohou signalizovat například nesprávnou volbu školy, zamilovanost a podobně,“ poznamenala včera vedoucí Pedagogicko psychlologické poradny ve Strakonicích Jitka Hajnová.

Podle ní mají rodiče nárok sledovat úspěchy či neúspěchy svého neplnoletého dítěte. „Obzvlášť na střední škole, kde není po celé čtyři roky takový přehled, jaký byl ze žákovské knížky na základní škole,“ dodala psycholožka.

Podle ředitele vodňanského víceletého gymnázia Martina Schacherla je on–line klasifikace standardní službou pro rodiče. „Internet používá téměř každý,“ vysvětlil.

O jejím zavední uvažují i ve strakonickém gymnáziu. „Je to jedna z možností, jak řešit prospěch dětí. A má i své klady, i když zastávám názor, že se vytrácí kontakt mezi školou a rodinou,“ řekl ředitel Miroslav Hlava.

Na základních školách zatím elektronické žákovské knížky nemají.