Peníze obdržela hospicová péče od Nadačního fondu Umění doprovázet, který již sedmnáct let patří mezi významné podporovatele českých hospiců. Celkově nadační fond podpořil tento hospic částkou dosahující téměř 300 tisíc Kč.

S rozvojem moderní medicíny a zdravotní péče přichází řada výzev, které kladou na pečující rodiny a zdravotnické instituce značný tlak. Jednou z takových výzev je péče o pacienty s vážnými onemocněními, kteří vyžadují nejen kvalitní humanitní péči, ale také specifické léky a zdravotní materiály: „Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší,“ říká ředitelka hospice Mgr. Irena Kalná.

Zdravotní pomůcky hrají klíčovou roli v řízení bolesti a pohodlí pacienta, zejména v případech terminálního stadia onemocnění. Přestože současné léčebné metody dokažou ulevit bolest, často se s nimi pojí i značné finanční břemeno.

„Tyto negativní projevy jsme schopni eliminovat či úplně odstranit, ale jen s pomocí léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotního materiálu potřebného k šetrné péči, jejích cena však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, které je hradí pouze do určité výše. Snažíme se proto na léky a zdravotnické prostředky shánět finanční dary i z jiných zdrojů.“

Ekonomický aspekt paliativní péče

Jedním z projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Právo umírat bezbolestně. „Tímto projektem se snažíme pomáhat hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. Podobná finanční podpora zajišťuje dostupnost léků, převážně opiátů a dalších zdravotnických materiálů potřebných k šetrné péče: „Naše pomoc umožňuje používat maximálně šetrné lékové formy, které velmi účinně léčí nejen bolest, ale i další nežádoucí vedlejší symptomy těžké nemoci a přinášejí tudíž vyšší komfort nemocnému pacientovi.”

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2013. Jejím hlavním cílem je přispívat ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Třeboňsku a od roku 2019 též na Jindřichohradecku. V průběhu svého fungování poskytla své komplexní služby mnoha nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (více na www.kleofas.cz).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. V roce 2018 otevřel nadační fond pro pečující rodiny na Rakovnicku také půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Viktoriia Kim