Cena jeho oprav se vyšplhá na částku přesahující 10 milionů korun včetně DPH. O jeho opravě rozhodla rada Jihočeského kraje, která zároveň schválila jako dodavatele stavby firmu Dřevotvar – řemesla a stavby.

Jak uvedl tiskový mluvčí Jihočeského kraje David Hocke, práce začnou příští rok. V období od 12. do 14. října předminulého roku byl proveden podrobný diagnostický průzkum mostu spojený s odebíráním vzorků pro laboratorní testování ze všech dřevěných prvků mostu. „Bylo zjištěno, že prvky mostin jsou napadeny vysoce invazivní a nebezpečnou dřevokaznou houbou z čeledi trámovek. Napadené prvky mostin se blíží 100 procentům. Naopak zjištěný stav dřevěných podélníků a příčníků byl zaznamenán bez poškození,“ sdělil David Hocke.

Radní Antonín Krák se vyjádřil k dalšímu postupu oprav. „Dřevěné části mostu musí být, vzhledem k jeho kulturní povaze, vyměněny s největší možnou odbornou péčí. Vybraný zhotovitel musí dodržovat technologické postupy,“ řekl radní a dodal, že kvůli přípravě dubového dřeva může rekonstrukce začít až v roce 2020. Zahájení se předpokládá ve druhém čtvrtletí.

„Rekonstrukce mostu proběhne za plné uzavírky silnice mezi obcemi Stádlec a Dobřejice. Doprava bude vedena po objízdných trasách,“ dodal Antonín Krák.

Předmětem opravy je výměna všech dřevěných mostin a protikorozní opatření ocelových částí mostu. Dřevo pro měněné prvky bude z dubového jádrového řeziva.

Z důvodu nutnosti omezení vzniku výsušných trhlin, které jsou největším rizikem napadení dřevokazných hub hnědé a měkké hniloby, je nutné zajistit řezivo ze zimní těžby, které musí být náležitě vysušeno přirozeným vysycháním. Při demontáži stávajících mostin je nutné postupovat velice opatrně tak, aby se výtrusy hub nerozšířily i do zdravých částí mostu.

INFOBOX:

Stádlecký most byl postaven Vojtěchem Lannou podle návrhu Bedřicha Schnircha. Od roku 1848 do roku 1960 spojoval břehy Vltavy u obce Podolsko na důležité obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Jeho existenci ohrozilo budování Orlické přehrady, po jejím napuštění by byl potopen. Naštěstí bylo rozhodnuto o jeho pečlivém rozebrání, označení jednotlivých kamenných bloků a postupném přenesení mostu do údolí řeky Lužnice, kde byl otevřen roku 1975.