Přednášky z cyklu „Integrovaný záchranný systém. Prevence jako první krok k bezpečnému životu“ se během semestru konaly na akademické půdě Fakulty managementu.

Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů uvedla, že poslední setkání bylo praktickým zpestřením celého cyklu. „Účastníci univerzity třetího věku mohli na stanici profesionálních hasičů vidět ukázky práce hasičů, policistů a záchranářů při simulované dopravní nehodě, psovodi ukázali zajištění pachatele a hasiči předvedli jak hasit požár jedlého oleje. Vyvrcholením byla ukázka společného zásahu všech tří složek IZS,“ popsala.

Jak dále mluvčí vysvětlila, pilotní cyklus třinácti dvouhodinových přednášek probíhal v rámci univerzity třetího věku Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a byl jako první v republice zaměřen komplexně na témata všech jednotlivých složek IZS a přednášen přímo odborníky z jednotlivých složek IZS s osobními zkušenostmi z praxe.

„Tématy se dotýkal nejen integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých složek, ale také prevence vzniku situací ohrožujících bezpečnost nejen seniorů, první pomoci či odpovědí na otázky vznikající při krizových situacích (například požár, dopravní nehoda, co dělat, když zjistím skutečnost ohrožující život, zdraví, majetek). Všechna témata byla doprovázena příklady z reálného života na základě osobních zkušeností přednášejících,“ objasnila Vendula Matějů.

Hasiči, policisté i záchranáři

Jindřichohradečtí hasiči tak přiblížili posluchačům činnost příslušníků u zásahu, posttraumatickou péči při mimořádných událostech, prevenci požárů, revize komínů, hasicí přístroje, únikové cesty, nahlašování pálení nebo také ochranu obyvatelstva, evakuaci, varovné signály v České republice a další témata.

Policisté se zase ve svých přednáškách zaměřili na prevenci a ochranu v oblasti měkkých cílů, nástrahy kyberprostoru, chování u dopravní nehody, preventivní doporučení při ochraně majetku, zdraví a doporučení, jak se chovat v kritických situacích.

„Zdravotnická záchranná služba přednášela o správném postupu volání na tísňovou linku, první pomoci při akutních stavech, jako jsou cévní mozkové příhody, úrazy, akutní koronární syndrom, jak se provádí kardiopulmonální resuscitace, co je AED a jak jej použít, představili a účastníkům pomohli nainstalovat aplikaci Záchranka,“ konstatovala Vendula Matějů. Závěrem doplnila, že pro letošní rok je cyklus sice ukončen, zájem z řad veřejnosti ale nasvědčuje, že příští rok bude tento program opět vypsán.