Jak sdělil předseda svazu Václav Bartuška, došlo na Cestě kolem Světa v uplynulých dnech k vysbírání odpadu. „Speciálně na stanovišti ve Vimperkách u ohniště musíme nepořádek uklízet častěji,“ uvedl. Kromě průběžného úklidu a kosení trávy zajistí Český svaz ochránců přírody také nátěr části informačních cedulí a dvou přístřešků. V letošním roce rovněž opraví mostky a jejich zábradlí.

Počátky naučné stezky kolem rybníka Svět sahají až do konce 70. let minulého století. Jeden z jejích spoluzakladatelů Rostislav Černý (na fotografii) se stále aktivně zapojuje do terénní údržby.

Podle slov vedoucího odboru životního prostředí na úřadě v Třeboni Jaroslava Fliegela, darovalo město Českému svazu ochránců přírody 10 tisíc korun na pokrytí nákladů spojených s pravidelnou údržbou naučné stezky. Její mimořádná obliba s sebou přináší větší nároky na obnovu.