Nemovitost, pod ustáleným výrazem Nový dvůr, je podle mluvčího ÚZSVM Andreje Bančanského bývalou zemědělskou usedlostí, nacházející se mimo zastavěné území obce na samotě uprostřed zemědělsky obdělávaných pozemků. Skládá se z obytné části, stodoly, maštale a společně se zděným kamenným oplocením vytváří prostor uzavřeného dvora na téměř 3 000 m2.

"Při zkoumání nabývacích titulů bylo zjištěno, že tento objekt vlastnila společně se zámkem ve Stráži nad Nežárkou i slavná pěvkyně Ema Destinnová. Na Novém dvoře se v roce 1914 narodil v rodině lesního strážského panství pana Kholla syn Josef, později generálmajor in memoriam, který byl statečným bojovníkem 2. sv. války na Blízkém východě a v Africe. Padl v boji v prostoru Dukelského průsmyku v září 1944. Na jeho poctu umístila na tuto usedlost Československá obec legionářská pamětní desku," popsal historii statku Andrej Bančanský.

Na uctění památky generálmajora Josefa Kholla se v sobotu v Plavsku spolupodílela Československá obec legionářská, obec Plavsko a také 153. záchranný prapor J. Hradec.
Hrdina z Dukelské operace se narodil v Plavsku

Nemovitost bude nabídnuta v nejbližší době k prodeji.

Vloni v červenci při oslavách výročí 640 let od první zmínky o obci Plavsko byla odhalena pamětní deska právě na zmíněném rodném domě generálmajora Josefa Kholla.

Štábní kapitán pěchoty, hrdina ČSSR, generál major in memoriam Josef Kholl se narodil 22. července 1914 v rodině lesníka Josefa Kholla v Plavsku. Josef Kholl v roce 1915 musel narukovat, a tak se rodina přestěhovala do Králova Městce k rodičům jeho otce.
V letech 1926 – 1933 studoval na reálném gymnáziu v Příbrami, kde také maturoval.
Po maturitě nastoupil vojenskou základní službu u dělostřeleckého pluku 2 v Plzni.
V průběhu této služby byl vyslán ke studiu školy pro důstojníky lehkého dělostřelectva v záloze, kterou ukončil v roce 1934. V témže roce byl přijat ke studiu na Vojenské akademii v Hranicích, kterou ukončil v roce 1936 jako por. pěchoty.
Po ukončení školy byl přeložen k pěšímu pluku 38 do Berouna jako velitel pěší čety. Po absolvování kurzu pro velitele kanónových čet vykonával u téhož pluku funkci velitele roty doprovodných zbraní. U protitankových kanónů prožil i mobilizaci v září 1938.
Po obsazení zbytku Čech, Moravy a Slezska Němci se zapojil do práce v ilegální vojenské organizaci Obrana národa na Berounsku. V roce 1940, kdy mu hrozilo zatčení gestapem, se rozhodl pro útěk z protektorátu.
Po působení v Palestině se dostal na Východní frontu. S praporem se zúčastnil bojů u Kyjeva, Vasilkova, Rudy a Bílé Cerkve.
V průběhu karpatsko – dukelské operace se svým praporem bojoval mimo jiné na krvavé kótě 534 a přispěl k dobytí města Dukly.
Jeho životní pouť se zakončila dne 22. 9. 1944, kdy v průběhu přesunu z velitelského stanoviště v obci Teodorówka na nové velitelské stanoviště u další krvavé kóty 694, zvané Hyrowa hora, byl v průběhu minometného přepadu smrtelně zraněn střepinou miny.