Tohoto srovnávání se pravidelně Město Dačice účastní od roku 2003 spolu s dalšími 60 až 70 městy.

Díky Benchmarkingu vedení měst zjistí, jak jsou na tom s efektivitou svého úřadu, kolik rozhodnutí v kterém roce a oboru vydali a kolik jich vydali v jiných městech. Uvidí tak také, v kterém oboru je vydáno méně rozhodnutí a srovnání s předchozími roky.

„Benchmarking dává možnost podívat se na úřad zvenčí a díky němu vznikají podklady pro radu. Například vidíme, kolik investují jiná města do kultury nebo sportu a můžeme tak srovnávat,“ informoval dačický tajemník Karel Macků.

Pomocí Benchmarkingu se dá zjistit, že například počet vydaných správních rozhodnutí je ve městech v průměru 120, dačický úřad jich v roce 2007 vydal 132 a v roce 2008 133. Nebo v konkrétním oboru například v myslivosti vydali v dačickém úřadě v loňském roce 65 správních rozhodnutí a 20 loveckých lístků, přičemž v roce 2003 vydali lístků pouze pět.