Podle výsledků zůstala totiž nevyčerpaná částka, kterou město přispívá, ve výši kolem 730 tisíc korun. Proto budou ušetřené finance vráceny zpět na příjmový účet města. Odbor rozvoje a investic předložil radním města rozpočtové opatření a navrhl o tuto částku navýšit položku Příspěvek DSO Hamr na nutné opravy pro ulice.